Å reparere med gull - for å skape noe som er enda sterkere og vakrere enn den opprinnelige gjenstanden.

Kintsukuroi -
japansk tradisjon
Velkommen til EndringsTerapeutene
Linde Martine Bjerke
Sosialrådgiver, familieterapeut, parterapeut og miljøterapeut.
Lene Thorkildsen-Rønvik
Barnevernspedagog, marte meo-terapeut og COS-terapeut.
EndringsTerapeutene er et tilbud til foreldre og barn som opplever utfordringer i hverdagen.
Vi hjelper familier som opplever at:
 • Barna er triste/ sinte/ voldelige/ ikke hører etter/ er vanskelig å snakke med og forstå.
 • Barnet ditt strever sosialt/ mobbes.
 • Barnet ditt ruser seg.
 • Barnet ditt nekter å dra på skolen (skolevegrer).
 • Barnet ditt selvskader/ spiser ikke.
 • Dere klarer ikke samarbeide som foreldre, enten dere bor sammen eller ei.
 • Familien deres befinner seg i en krise som sykdom, skilsmisse eller annet.
 • Dere føler rett og slett at dere trenger å høre litt om hvordan dere oppdrar barnet deres er bra for barnet.
Vi hjelper dere med å forstå hvorfor det har blitt slik som det er for dere. Deretter jobber vi spesifikt med hvordan løse det.

Det særegne med vårt tilbud er at vi både jobber med familiens fungering og foreldres fungering samtidig. Dette gjør vår metode særlig effektiv.
Vi har bred erfaring med denne helhetlige måten å jobbe på.
 
Vi arbeider konkret og praktisk så dere opplever reell endring til det bedre. 
Vi har samarbeidet med diverse offentlige instanser i mange år og har en god forståelse for disses fungering.
Vi har et trivelig lekerom, samt et avspenningsrom for hele familien. Disse brukes aktivt når vi samarbeider med dere.
Vi gleder oss til å møte dere.
Linde & Lene.
 
 
Vår ideologi.

Vi tror på at mennesker er grunnleggende gode og at vi i utgangspunktet vil hverandre vel.

Vi tror på at mennesker er skapt for å sameksistere og at vi trenger hverandre.

Vi tror urokkelig på at mennesker er i stand til å endre seg.

Vi tror at vi i vårt strev og i våre ufullkommenheter finner "gullet" i oss.

Vi tror at ved å stå i det som kan smerte og våge og se på det, ligger den største kimen til endringspotensiale.

Familie- og foreldreterapi

Ønsker du å invitere oss inn i det som føles vanskelig for deg om dine?

Vil du vite mer om hvorfor barnet ditt nekter å høre på deg og blir frustrert, sint og lei?

Vi har jobbet i mange år med sammen med foreldre og barn i terapi og veiledning.

Med vår fagkunnskap ser vi på hvordan barn oppfører seg og hvorfor de reagerer som de gjør.

Vi jobber konkret sammen med dere slik at dere får det bedre som familie.

Målet med veiledningen er å

 • Gi deg innsikt i hvordan du påvirker barnet ditt.

 • Støtte barnet ditt så det forstår seg selv - da blir barn roligere.

 • Å løse situasjoner som alltid blir vanskelige.

 • Erstatte uheldig mas og stress med noe som virker.

Vi vet fra erfaring og teori at det ikke finnes noe som er viktigere for deg enn barnet ditt. Det er dere som har den viktigste helbredende kraften for ditt barn.

Det er hjemme barnet viser fram hvordan de egentlig har det. Det er sammen med mamma og pappa de største mulighetene for endring og utvikling finnes for barna.

EndringsTerapeutene                   Lene Thorkildsen - Rønvik                           Mobil: 467 49 120

Torggata 2 - 1530 Moss                     Linde Martine Bjerke                                Mobil: 481 88 302

post@endringsterapeutene.com                                         Familie- og foreldreterapeuter

                                                                                                 

 

 

                                                                                                  © 2017 by EndringsTerapeutene 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon